Näsets Vedugnsbageri


Näsets Vedugnsbageri
Telefon: 0150-104 05 (brödbod), 0150-530 63 (bageriet)
Näsets Gård
641 96 Katrineholm